Rekisteriseloste

Jäsenrekisterin rekisteriseloste
Tämä on Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan jäsenrekisteriä koskeva rekisteriseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 23.5.2018. Päivitetty 11.1.2020

1. Rekisterin nimi
Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta ry
Rehtorinpellonkatu 4-6 B, 20500 Turku
shohallitus@utu.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Puheenjohtaja Aleksi Vehmasaho
almave@utu.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:

Jäsenyysstatus
Jäsenmaksutiedot
Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenyysstatus
Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero)
Muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Joissakin tapauksissa muuttuneita osoitetietoja voidaan tiedustella postilta, mikäli jäsen on antanut postille suostumuksensa osoitetietojen luovuttamiseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenen nimenomaisella suostumuksella jäsenen sähköpostiosoite voidaan lisätä Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan hallinnoimille postituslistoille.

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.