Hallitus- ja toimihenkilövirkojen kuvaukset

Osakunta tarvitsee toimiakseen useita toimeliaita henkilöitä monissa eri viroissa. Alla on listattu hyvin lyhyesti vuoden 2019 hallituksen ja toimihenkilövirkojen kuvaukset.

 

Hallitus

1. PUHEENJOHTAJA
Johtaa hallituksen kokouksia ja osakunnan toimintaa laajemmin.

2. VARAPUHEENJOHTAJA
Avustaa puheenjohtajaa tehtävissään ja toimia puheenjohtajana tarvittaessa.

3. TALOUDENHOITAJA
Osakunnan taloudesta huolehtiminen

4. ULKOASIAINVASTAAVA
On tarvittaessa yhteydessä osakunnan ulkopuolisiin tahoihin (kunnat, muut osakunnat, seniorit), vastaa osakunnan markkinoinnista, somesta ja pr:stä sekä niiden kehittämisestä.

5. SISÄASIAINVASTAAVA
Osakunnan sisäinen tiedotus, toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen (kerhot, päivittäistoiminta).

6. SIHTEERI
Kokousten pöytäkirjojen kirjoittaminen, jäsenhakemusten ja -rekisterin ylläpito.

 

Toimihenkilöt

A. ISÄNTÄ
Edustaa juhlissa yhdessä emännän ja pj:n kanssa. Rapujuhlien ja Maakuntaillan järjestäminen yhdessä emännän kanssa sekä yleisesti tapahtumien juomapuolesta huolehtiminen

B. APUISÄNTÄ
Avustaa isäntää hänen osoittamissaan asioissa.

C. EMÄNTÄ
Edustus juhlissa yhdessä isännän ja pj:n kanssa. Rapujuhlien ja Maakuntaillan järjestäminen yhdessä isännän kanssa. Erityisesti ruoat.

D. APUEMÄNTÄ
Avustaa emäntää hänen osoittamissaan asioissa.

E. KUVAAJA
Osallistuu osakunnan tapahtumiin 50% alennuksella. Kuvaa AINAKIN osakunnan tärkeimmät juhlat (rapujuhlat, maakuntailta, vuosijuhla) ja editoi kuvat ja lataa ne hallituksen käyttöön.

F. ARKISTOIJA
Osakuntaan liittyvän materiaalin etsiminen, kerääminen, säilöntä, esillepano ja digitalisointi.

G. KRONIKOITSIJAT
Kronikan tekeminen vuosijuhliin.

H. VERKKOMESTARI
Nettisivujen yms. sähköisten pohjien ylläpito ja kehittäminen-

I. ÄYSKÄRIN PÄÄTOIMITTAJA
Osakuntalehden toimittaminen.

J. ÄYSKÄRIN TAITTAJA
Osakuntalehden taittaminen.

K. VAAKUNAMESTARI
Valitaan hakemusten perusteella. Tehtävistä oma ohjesääntö.

L. BEAANIVASTAAVA
Beaani-iltamien järjestäminen ja yhteydenotto beaaneihin.

M. KULTTUURIVASTAAVA
Kulttuuritapahtuminen järjestäminen.

N. LIIKUNTAVASTAAVA
Liikuntatapahtuminen järjestäminen.

O. MIKROTUKIHENKILÖ
Osakunnan teknisten laitteiden käytön opastaminen sekä laitteiden kunnossapitäminen.

P. SIIVOUSVASTAAVA
Siivouslistojen päivitys sekä yhteydenpito S-Osakuntiin siivoustarvikkeiden yms. suhteen.

Q. YHDENVERTAISUUSVASTAAVAT
Tapahtumien ja päivittäistoiminnan yhdenvertaisuudesta huolehtiminen.

R. KOPOVASTAAVA
Koulutuspoliittisesta ohjelmasta vastaaminen.

S. MARKKINOIJA
Markkinoinnista vastaaminen yhdessä ulkoasiainvastaavan kanssa.

T. SOMEVASTAAVA
Somen (FB, insta) päivittäminen yhdessä ulkoasiainvastaavan kanssa.

U. GRAAFIKKO
Grafiikan luominen osakunnalle.

V. VUJUMESTARI
Vuosijuhlien järjestäminen vuonna 2019.

W. S-OSAKUNTIEN EDUSTAJAT

X. TILAVASTAAVA
Tilojen siisteydestä ja toimivuudesta huolehtiminen.

Y. YMPÄRISTÖVASTAAVA
Ympäristöasioiden huomioiminen ja kehittäminen osakunnassa.