Ohjesäännöt

Tunnusmerkkiohjesääntö

Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta jakaa tässä ohjesäännössä esitetyin perustein seuraavia nauhoja ja merkkejä:

I     sinikeltainen osakuntanauha satakuntalaisille ja punavalkoinen osakuntanauha hämäläisille.

II    harrastusmerkki, joka on emaloitu Satakunnan tai Hämeen pienoisvaakuna.

III   sinikeltainen ansionauha, jossa emaloitu Satakunnan vaakuna ja punavalkoinen ansionauha, jossa emaloitu Hämeen vaakuna.

IV   sinikeltainen kunnianauha, jossa emaloitu Satakunnan vaakuna ja punavalkoinen kunnianauha, jossa Hämeen vaakuna.

I NAUHAT JA MERKIT

A. Yleistä

2§  

Nauhojen leveydet:

osakuntanauha 1,7 cm

ansionauha 3 cm

kunnianauha 5 cm

B. Osakuntanauha

3§   

Osakuntanauhan käyttöoikeus on kaikilla Osakunnan jäsenillä. Hallitus voi harkintansa mukaan antaa osakuntanauhan myös Osakuntaan kuulumattomille henkilöille, jotka aktiivisesti  ovat osallistuneet Osakunnan toimintaan tai muuten ovat lähellä Osakuntaa.

Osakuntanauhaa kannetaan oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle leveä keltainen tai valkoinen raita ylempänä. Nauha ei kuitenkaan saa kulkea paljaan ihon yli, so. avonaisissa puvuissa nauha lähtee siitä, mistä puku alkaa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää osakuntanauhasta solmittua pientä ruusuketta rinnassa (vasemmalla puolella). Juhlapuvussa nauhaa kannetaan liivin alla. Osakunnan jäsen kantakoon nauhaa muitten ylioppilasjärjestöjen nauhojen yläpuolella, kuitenkin siten, että Turun yliopiston ylioppilaskunnan nauha on ylimpänä.

Osakuntanauhaa kannetaan tilaisuuksissa, joissa akateemisten järjestöjen nauhoja yleensä kannetaan.

C. Harrastusmerkki

Osakunta voi vuosittain jakaa harrastusmerkkejä tunnustuksena Osakunnan eri tehtävissä intoa ja harrastusta osoittaneille jäsenilleen.

Harrastusmerkkiä pidetään osakuntanauhassa kaikissa tilaisuuksissa, joissa osakuntanauhaa kannetaan.

Harrastusmerkkien myöntämisestä päättää kuraattorin koolle kutsuma toimikunta, johon kuraattorin lisäksi kuuluu vähintään kolme Osakunnan vanhempaa jäsentä, joille harrastusmerkki on jo myönnetty.

Harrastusmerkkejä jaetaan vuosittain korkeintaan 10 kappaletta. Merkin saaneista pitää kuraattori erityistä luetteloa.

D. Kunnia- ja ansionauhat

10§

Kunnianauha on yhdistyksen kunniajäsenen tunnusmerkki.

11§

Osakunta voi antaa ansionauhoja tunnustuksena entisille tai nykyisille jäsenilleen tai Osakuntaa lähellä oleville henkilöille Osakunnan hyväksi suoritetusta työstä. Ansionauhojen myöntämisestä päättää kuraattorin koolle kutsuma toimikunta, johon kuuluu kuraattorin lisäksi vähintään kaksi Osakunnan vanhempaa jäsentä, joille ansionauha on jo myönnetty.

12§

Ansionauhoja jaettakoon vuosittain enintään kolme (3) kappaletta. Kunnia- ja ansionauhojen saajista pitää kuraattori erityistä luetteloa.

13§

Kunnia- ja ansionauhoja kannetaan kuten osakuntanauhaa, ei kuitenkaan yhdessä osakuntanauhan kanssa.

II YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

14§

Kaikkien nauhojen ja merkkien mallikappaleet säilytetään Osakunnan arkistossa.

15§

Merkin tai nauhan kadotessa tai rikkoutuessa ao.henkilöllä on oikeus lunastaa itselleen uusi Osakunnalta.

16§

Nauhojen kanto-oikeus säilyy asianomaisen erotessa Osakunnasta. Kuitenkin jäsen, joka on erotettu Osakunnasta, menettää oikeutensa kantaa nauhoja.

17§

Tämän ohjesäännön muutoksista ja lisäyksistä päättää osakuntakokous.

 

Haarikkaohjesääntö

Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta jakaa tässä ohjesäännössä esitetyin perustein katajaista haarikkaa, johon on poltettu Osakunnan kanta-alueilta Satakunnasta, Hämeestä, Pirkanmaalta tai Päijät-Hämeestä oleva sananlasku sekä haarikan numero. Haarikkaan kiinnitetyssä hopealaatassa on haarikan saajan ja antajan nimet sekä päiväys.

Haarikan saajasta päättää Osakunnan hallitus kokouksessaan. Ellei haarikan saajaehdokas ole inspehtori tai hänen lähisukulaisensa, on asiassa kysyttävä hänen neuvoa-antavaa mielipidettään. Poikkeustapauksissa (yliopistollisina vapaa-aikoina) voivat haarikan myöntämisestä päättää inspehtori ja/tai kuraattori sekä yksi hallituksen jäsen.

Tieto haarikan myöntämisestä on tuotava osakuntalaisten tietoisuuteen päätöstä seuraavassa osakuntakokouksessa.

Perusteltuja ehdotuksia haarikan myöntämisestä voivat tehdä hallituksella kaikki Osakunnan puitteissa toimivat valiokunnat ja toimikunnat, yhdistykset, harrastuspiirit ja kerhot, senioriyhdistys ja yksityiset osakuntalaiset.

Haarikka voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai yhteisölle toiminnasta Osakunnan hyväksi, Osakunnan edustamien aatteiden hyväksi tai Osakunnan kotiseutualueen hyväksi. Se voidaan antaa myös puhtaasti lahja- tai muistoesineenä.

Haarikan saajista pitää Osakunnan sihteeri luetteloa.

Haarikan antaminen pyritään nivellyttämään Osakunnan, ylioppilaskunnan ja yliopiston juhliin ja tilaisuuksiin tai kunnallisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin juhlatilaisuuksiin.

 

Vaakunamestariohjesääntö

Osakunnan virallisessa kokouksessa valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella Osakunnan erityisen ansioitunut jäsen Vaakunamestariksi.

Vaakunamestarin toimikausi on yksi vuosi, mutta arvonimi elinikäinen.

Vaakunamestari luovuttaa vitjansa seuraajalleen Osakunnan vuosijuhlassa suoritettavassa vaihtoseremoniassa.

Vaakunamestari huolehtii toimikautenaan Osakunnan tiloissa olevista vaakunoista.

Osakunnan juhlatilaisuuksissa Vaakunamestari kantaa kaulassaan Vaakunamestarin vitjoja ja anniskelee vitjoissa olevasta viljavaakunapullosta juotavaa juhlijoille oman harkintansa mukaan silloin ja vain silloin, kun kaikki muu tarjoiltava on talosta loppunut. Pulloon saavat koskea vain Vaakunamestarit.