Kannatusjäsenyys

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden tukemisesta kiinnostunut henkilö. Kannatusjäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa. Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Mikäli haluatte liittyä kannatusjäseneksi, ottakaa yhteyttä hallitukseen shohallitus@utu.fi ja ilmoittakaa nimenne, synnyinvuotenne ja postiosoitteenne. Jäsenyytenne hyväkäksytään hallituksen kokouksessa sen jälkeen, kun olette maksaneet kannatusjäsenmaksun yhdistyksen tilille (ITELFIHH) FI17 4309 0010 5284 04.

Yhdistys perii kannatusjäseniltään vuosittaisen kannatusjäsenmaksun ja sen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Vuoden 2019 kannatusjäsenyyden suurus 50 € henkilöiltä ja 200 € yhteisöiltä.

Kannatusjäsenet saavat maineen, kunnian ja hyvän mielen lisäksi

  • henkilökohtaisen kutsun vuosijuhliin
  • pääset osallistumaan vuosijuhliin perusjäsenen hinnalla
  • kiitokset vuosijuhlissa
  • osakuntalehti Äyskärin kotiin postitettuna
  • nimensä nettisivujen kannatusjäsenluetteloon

Huom! Mikäli ette halua nimeänne julkaistavan, mainitsettehan siitä erikseen.